Klachtenreglement 2020-07-15T09:46:50+00:00

Klachtenreglement

Wetgeving

Deze regeling is conform de WKGGZ (Wet Kwaliteit klachten Geschillen Zorg) opgesteld.

Bent u niet tevreden?
Wij doen ons uiterste best om u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan. Wij horen dat graag van u. Bent u niet tevreden, voelt u zich teleurgesteld, loopt de zorgverlening niet zoals u verwacht had? Blijf er niet alleen mee zitten, maar laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. In dit reglement leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent of als u een klacht heeft.

Eerst praten
De eerste stap is met elkaar in gesprek gaan. Bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent? Dan helpt het vaak al als u hierover praat met de betrokken medewerker. Misschien is uw klacht snel en gemakkelijk op te lossen of is er sprake van een misverstand.

Klacht melden
Heeft u met de betrokkenen gesproken, maar bent u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek?

Heeft u met de betrokken gesproken, maar bent u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek? Of wilt u liever het gesprek niet aangaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Negar. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris via de mail negar@thuiszorg.nl Zie onze klachtenformulier.

Ook kunt u schriftelijk uw klacht melden. U dient dan het klachtenformulier uit te printen en in te vullen. Deze kunt u versturen naar:

Take Care V&R Thuiszorg
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Adriaen Brouwerstraat 8
7606 AM  Almelo
T: 06 – 55 82 75 84

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?
Als de eerste stap geen oplossing heeft geboden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal en stelt u in de gelegenheid om te vertellen wat er bij Take Care V&R Thuiszorg niet naar wens is verlopen. Samen zal er gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om dat probleem zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. De klachtenfunctionaris kan de betrokken persoon verzoeken contact met u op te nemen om de klacht te bespreken. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan een bemiddelingsgesprek tussen u en de betrokkene(n) organiseren en leiden. Klachtenfunctionaris streeft naar het herstel van vertrouwen tussen beide partijen en kijkt welke verbetermaatregelen voor beide partijen een oplossing kunnen bieden.

Klachtenprocedure
De klachtenfunctionaris zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u opnemen. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht zal de voortgang van de klacht met u besproken worden. Wij streven er naar om binnen zes weken de klacht de behandelen. Mocht er meer tijd nodig zijn zal de klachtenfunctionaris met u contact opnemen.

Mocht het zo zijn dat u klacht door de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden of wilt u een onafhankelijk oordeel, dan kunt u een klacht indienen bij Quasir.

Onafhankelijke klachtencommissie
Mocht het zo zijn dat u klacht door de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden of wilt u een onafhankelijk oordeel, dan kunt u een klacht indienen bij Quasir.

Zij zijn de onafhankelijke klachtencommissie. Quasir zal op een professionele en onafhankelijke wijze uw klacht in behandeling nemen. De klachtenfunctionaris informeert u hoe u een klacht kunt indienen en kan u ondersteunen bij het opstellen van u klachtenbrief.

Hoe moet u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie?
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie. Iedere gemelde klacht wordt in behandeling genomen, de afhandeling ervan worden geregistreerd in het cliënt- of medewerkersdossier.

U kunt de klacht opsturen naar:

Klachtencommisie Quasir
Postbus 1021
7940 KA  Meppel
T: 085 – 4874012 (kantoor) / 0561 – 618711 (secretariaat)
E: info@quasir.nl
W: www.quasir.nl

Hoe wordt een klacht behandeld?
Als u een klacht indient wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen door bureau Quasir. Bureau Quasir zal eerst nagaan of de mogelijkheden voor klachtenbemiddeling zijn toegepast. Indien er nog ruimte is voor bemiddeling heeft dit de voorkeur.

De werkwijze van de klachtencommissie wordt naar aanleiding van de beoordeling door Quasir aan u toegelicht.

Privacy
Bij het behandelen van uw klacht zal er uiteraard de wet van privacy worden nageleefd.