Klachtenregeling 2018-07-11T12:41:59+00:00

Klachtenregelement

Wetgeving

Deze regeling is conform de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 opgesteld.

 

Bent u niet tevreden?

Wij doen ons uiterste best om u te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan. Wij horen dat graag van u. Bent u niet tevreden, voelt u zich teleurgesteld, loopt de zorgverlening niet zoals u verwacht had? Blijf er niet alleen mee zitten, maar laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

In dit reglement leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft. Vaak helpt praten met de betrokkenen. Helpt dat niet of wilt u een onafhankelijk oordeel, dan kunt u een klacht indienen bij Quasir. Zij verzorgen onze klachtencommissie. Quasir zal op een professionele en onafhankelijke wijze uw klacht in behandeling nemen.

 

Bemiddeling

 

Eerst praten

Bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent? Dan helpt het vaak al als u hierover praat met de betrokken medewerker. Misschien is uw klacht snel en gemakkelijk op te lossen of is er sprake van een misverstand. Ook als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, horen wij dat graag van u, wij stellen uw mening zeer prijs.

 

Wie mag een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Take Care V&R Thuiszorg kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

 

Schriftelijk melden

Heeft u met de betrokkenen gesproken, maar bent u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de kwaliteitscoördinator van Take Care V&R Thuiszorg.

De kwaliteitscoördinator zal na de melding binnen 2 werkdagen met u in overleg treden. Daarna zullen we trachten binnen 4 weken op basis van hoor en wederhoor via bemiddeling tot een tevredenstellende oplossing te komen. Indien gewenst kunnen wij hierbij een medewerker van Quasir als bemiddelaar inschakelen.

Contactgegevens

Take Care V&R Thuiszorg

Ootmarsumsestraat 241

7603 AD ALMELO

Tel: +3+31 (0)6 55 82 75 84 of +31 (0)6 31 77 97 67

Website: http://www.thuiszorgtakecare.nl/

 

 

Onafhankelijke klachtencommissie

Is er geen ruimte voor bemiddeling of wenst u op grond van de aard van uw klacht een onafhankelijk oordeel, dan zal de klachtencommissie worden ingeschakeld. De procedures en werkwijze hiervan liggen vast in het klachtenboek van Quasir.

 

Hoe moet u een klacht indienen?

Een klacht moet schriftelijk worden bij de klachtencommissie. Iedere gemelde klacht wordt in behandeling genomen, de afhandeling ervan worden geregistreerd in het cliënt- of medewerkerdossier.

 

Hoe wordt een klacht behandeld?

Als u een klacht indient wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen door bureau Quasir. Bureau Quasir zal eerst nagaan of de mogelijkheden voor klachtenbemiddeling zijn toegepast. Indien er nog ruimte is voor bemiddeling heeft dit de voorkeur.

De werkwijze van de klachtencommissie wordt naar aanleiding van de beoordeling door Quasir aan u toegelicht.

 

Contactgegevens

Quasir – klachtenbemiddelingsbureau

Postbus 1021

7940 KA Meppel

Tel: +31 561 61 87 11

Fax: +31 561 61 83 53

Mobiele telefoon: +31 (0)6 53 21 05 58 of +31 (0)6 30 85 85 30

Email: info@quasir.nl