Mijn Zorg 2020-07-15T10:00:21+00:00

Mijn Zorg

Take Care V&R Thuiszorg biedt zorg op basis van een indicatie vanuit het CIZ. U kunt bij ons terecht voor zorgverlening op grond van de volgende indicaties:

Diensten

  • Begeleiding
  • Verzorging

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid Huishoudelijke Hulp te leveren vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Aanvraag indicatie

Voor het aanvragen van een indicatie voor begeleiding en/of verzorging kunt u terecht bij het CIZ. Voor huishoudelijke hulp dient u een indicatie aan te vragen bij de gemeente waar u woont. Als u een indicatie heeft gekregen kunt u zich bij Take Care V&R Thuiszorg melden zodat er zorg kan worden geleverd op basis van een Persoonsgebonden Budget.

Eigen bijdrage

In principe is er voor de zorgverlening van Take Care V&R Thuiszorg een eigen bijdrage die u zelf moet betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt wat deze eigen bijdrage is. Zij kunnen u ook verdere informatie geven over de eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Het Centraal Administratie Kantoor CAK, of contact opnemen via 0900 – 1925.

Klachten

Op het moment dat onze zorgverlening niet van het niveau is dat u verwachtte, of dat u om een andere reden niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Deze is beschreven in ons klachtenreglement. U kunt via het contactformulier of door telefonisch contact op te nemen met Take Care V&R Thuiszorg een klachtenmelding doen.

Privacy

Privacy is een groot goed, ook in de zorgverlening. Take Care V&R Thuiszorg gaat zeer zorgvuldig om met de informatie die u aan ons verstrekt, en zullen deze informatie zonder uw toestemming ook niet delen met anderen wanneer dit niet strikt noodzakelijk is. Om dit te garanderen, hebben wij een privacyreglement opgesteld, hier zal altijd mee gewerkt worden en is hier te vinden: privacy statement