Privacy Statement

//Privacy Statement

Privacy Statement

Deze website is eigendom van Take Care V&R Thuiszorg BV.

Contactgegevens: Adriaen Brouwerstraat 8
7606 AM  Almelo

Tel: 0031 – (0)6 55 82 75 84
0031 – (0)6 31 77 97 67

E-mail: info@thuiszorgtakecare.nl
KvK nr.: 58758143
Btw nr.: NL853168891B01

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Take Care V&R Thuiszorg BV. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,  professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Take Care V&R Thuiszorg BV. levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt te laten zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte  informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal Take Care V&R Thuiszorg BV. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Take Care V&R Thuiszorg BV. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacten.
Vartan Arjekian: info@thuiszorgtakecare.nl

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of  kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Thuiszorg Take Care geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of indirect , die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Thuiszorg Take Care kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website Thuiszorg Take Care kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Take Care V&R Thuiszorg verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site. 

Privacy beleid

Take Care V&R Thuiszorg BV hecht belang aan uw privacy. Take Care V&R Thuiszorg BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@thuiszorgtakecare.nl. Take Care V&R Thuiszorg BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor offerte aanvragen, orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1:  toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de  termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het  gebied van boekhouding). De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Hiervoor kan hij een email verzenden naar volgend e-mail adres: info@thuiszorgtakecare.nl. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst  worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser  van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website  raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie  kan slechts een machine identificeren. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit  kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze  policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer en cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google analytics, een webanalyse-service die wordt  aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de  website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie  gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres)  wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Bij onduidelijkheden of vragen vernemen wij graag van u en zijn wij voor u bereikbaar.

By | 2020-07-15T09:56:03+00:00 juli 15th, 2020|Geen categorie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment